(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Lê Nguyên thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/12/2020 do Sở Tài chính tỉnh Đăk Nông ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Lê Nguyên - đường YbihAleo, tổ 03, P. Nghĩa Trung, Tp. Gia Nghĩa, T. Đăk Nông.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Đăk Nông - Số 02 Tô Hiến Thành, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

3. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá:

3.1. Tài sản đấu giá: Tài sản là vật chứng vụ án, tài sản của người bị kết án bị tịch thu sung qũy Nhà nước, cụ thể:

Ngày 14/12/2020, đấu giá vật chứng vụ án, tài sản của người bị kết án bị tịch thu sung qũy tại tỉnh Đắk Nông ảnh 1

3.2. Nơi có tài sản đấu giá: Kho vật chứng Công an tỉnh tại thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.

4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá (Làm tròn): 844.129.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm bốn mươi bốn triệu, một trăm hai mươi chín ngàn đồng).

5. Thời gian địa điểm tổ chức cuộc đấu giá (Buổi công bố giá): Bắt đầu vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 14 tháng 12 năm 2020 tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Lê Nguyên Đường YbihAleo, Tổ dân phố 03, phường Nghĩa Trung, Tp. Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

6.1. Thời gian xem tài sản: Từ ngày 03/12/2020 cho đến ngày 04/12/2020

6.2. Địa điểm xem tài sản đấu giá: Kho vật chứng Công an tỉnh tại thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.

7. Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá

7.1. Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Kể từ ngày niêm yết thông báo đấu giá tài sản ngày 23/11/2020 cho đến hết ngày 09/12/2020 (Giờ hành chính).

7.2. Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Lê Nguyên - đường YbihAleo, phường Nghĩa Trung, Tp. Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.

8. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:

8.1. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 hồ sơ tham gia đấu giá.

8.2. Số tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm của tài sản đấu giá. Tương ứng số tiền làm tròn: 84.413.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi bốn triệu, bốn trăm mười ba ngàn đồng).

8.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 08/12/2020 cho đến ngày 11/12/2020.

9. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký và nộp hồ sơ tham gia đấu giá.

9.1. Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản trước 16 giờ 00 phút ngày 09/12/2020 Tại trụ sở làm việc của Công ty Đấu giá Hợp danh Lê Nguyên - Đường YbihAleo, Tổ dân phố 03, phường Nghĩa Trung, Tp. Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

9.2. Những trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá: Theo Khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản quy định:

10. Hình thức, phương thức đấu giá và bước giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu liên hệ: - Công ty Đấu giá Hợp danh Lê Nguyên - Y Bih A Lê Ô, tổ 3, P. Nghĩa Trung, Tp. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. ĐT: 0905.06.00.39.