(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp Danh Hoàng Nguyên thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/12/2020 do UBND huyện Đông Sơn ủy quyền như sau:

Ngày 14/12/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp Danh Hoàng Nguyên, lô 177 MBQH 89 XD/UBTH đường Dương Đình Nghệ, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Đông Sơn. Địa chỉ: Khối 3, thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

3. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá:

- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất khu dân cư xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn (MBQH số 5361/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND huyện Đông Sơn); Gồm 35 lô đất từ lô B:04 đến B:38.

* Thông tin cụ thể về tài sản đấu giá:

- Xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

- Diện tích: Diện tích đấu giá QSDĐ (35 lô): 4.346,70 m2;

* Mục đích sử dụng: Đất ở.

* Hình thức giao đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất;

* Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

4. Giá khởi điểm, bước giá để tổ chức đấu giá:

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: Thể hiện chi tiết tại danh mục các lô đất đính kèm thông báo này.

Bước giá: Bước giá để tổ chức đấu giá là 1% mức giá trả cao nhất của vòng đấu liền kề trước đó. Bước giá được áp dụng cho vòng đấu bổ sung.

5. Tiền đặt trước:

- Cách thức, địa điểm nộp tiền đặt trước: Tiền đặt trước được chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên, Số Tài khoản: 5011 000 915 0879 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Thanh Hóa. Khách hàng nộp tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định và phải nộp lại giấy nộp tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá.

- Tiền đặt trước: Tiền đặt trước của từng lô đất được thể hiện chi tiết tại danh mục các lô đất đính kèm thông báo này.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 09/12/2020 đến hết ngày 11/12/2020 (trong giờ hành chính). Tiền đặt trước của khách hàng phải báo có trong tài khoản của công ty trong giờ hành chính các ngày nêu trên.

Nội dung nộp tiền: Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá quyền sử dụng đất xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn.

6. Đối tượng tham gia đấu giá: Cá nhân, hộ gia đình thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; có nhu cầu sử dụng đất để xây dựng nhà ở.

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán, tiếp nhận hồ sơ đấu giá:

- Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): Ngày 27/11/2020 và ngày 30/11/2020 tại khu đất đấu giá thuộc xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

- Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ đấu giá tại Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Nguyên (trong giờ hành chính): Từ ngày 27/11/2020 đến hết ngày 11/12/2020.

- Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ đấu giá tại UBND xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn (trong giờ hành chính): Từ ngày 03/12/2020 đến hết ngày 04/12/2020 và từ ngày 08/12/2020 đến hết ngày 10/12/2020.

Lưu ý: Khách hàng nộp hồ sơ nộp kèm bản photo giấy nộp tiền đặt trước cho Công ty đấu giá.

Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu tài sản và tham khảo hồ sơ, quy chế cuộc đấu giá tại trụ sở Công ty đấu giá Hợp danh Hoàng Nguyên và tại UBND xã Đông Thịnh trong thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá nghiên cứu kỹ mặt bằng khu đất và hồ sơ trước khi mua hồ sơ tham gia đấu giá.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá tài sản: Từ 14 giờ 00 phút ngày 14/12/2020 tại hội trường UBND xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

9. Phí mua hồ sơ tham gia đấu giá: (tính cho 01 bộ hồ sơ tham gia đấu giá): 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng). Hồ sơ đã mua không được đổi trả lại trừ trường hợp pháp luật quy định.

10. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Quy định trong hồ sơ đấu giá.

11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá:

+ Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp

+ Lấy kết quả trả giá tại vòng thứ nhất làm cơ sở công nhận kết quả trúng đấu giá, khách hàng có mức giá trả cao nhất ở vòng đấu thứ nhất là người trúng đấu giá và được người điều hành cuộc đấu giá công khai kết quả trúng đấu giá tại cuộc đấu giá.

Trường hợp tại vòng đấu thứ nhất có từ hai người trở lên cùng trả mức giá cao nhất, đấu giá viên tổ chức đấu giá vòng thứ hai giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Nếu có người trong những người trả giá cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp hoặc không có người trả giá cao hơn thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

Trường hợp các khách hàng cùng trả giá cao nhất ở vòng đấu thứ nhất đồng ý đấu giá vòng đấu thứ hai thì khách hàng có mức giá trả cao nhất ở vòng đấu thứ hai là người trúng đấu giá. Nếu có nhiều khách hàng cùng trả giá cao nhất ở vòng đấu thứ hai thì người điều hành cuộc đấu giá tổ chức bốc thăm để xác định khách hàng trúng đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

* Khách hàng có nhu cầu đấu giá tài sản trên liên hệ với Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên, Lô 177 MBQH 89 XD/UBTH đường Dương Đình Nghệ, phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa (trong giờ hành chính; điện thoại: 02373.724.994; Email: daugiaqt@gmail.com)./.

DANH MỤC 35 LÔ ĐẤT Ở THUỘC MBQH SỐ 5361/QĐ-UBND NGÀY 31/12/2019 CỦA UBND HUYỆN ĐÔNG SƠN

Ngày 14/12/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 1
Ngày 14/12/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 2
Ngày 14/12/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 3