(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/12/2020 do Tông Công ty Điện lực TPHCM TNHH ủy quyền như sau:

Ngày 14/12/2020, đấu giá các tài sản hư hỏng, kém phẩm chất tại TPHCM ảnh 1