(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bất động sản Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/1/2022 do VIB ủy quyền như sau:
Ngày 14/1/2022, đấu giá 3 quyền sử dụng đất tại TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương và Quận 12, TP.HCM ảnh 1