Ngày 13/9/2021, đấu giá cáp đồng thu hồi tại tỉnh Hưng Yên

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 13/9/2021 do Viễn thông Hưng Yên ủy quyền như sau:
Ngày 13/9/2021, đấu giá cáp đồng thu hồi tại tỉnh Hưng Yên ảnh 1

Chuyên đề