Ngày 13/3/2020, đấu giá khoản nợ xấu của Công ty CP Bất động sản Việt Toàn Cầu

(BĐT) - Công ty Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC) thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 13/3/2020 do VAMC ủy quyền như sau:

1. Người có tài sản đấu giá và tổ chức đấu giá tài sản: Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC). Địa chỉ: Số 22 Hàng Vôi, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

2. Tài sản đấu giá: Là khoản nợ của Công ty Cổ phần Bất động sản Việt Toàn Cầu đã được Công ty Quản lý tài sản mua nợ theo giá trị thị trường của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 3 theo hợp đồng mua bán nợ số 03/2019/HĐMBN/AGRIBANK CN 3–VAMC CN TP.HCM ngày 31/12/2019.

3. Giá khởi điểm: 24.962.500.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tư tỷ, chín trăm sáu mươi hai triệu, năm trăm nghìn đồng). Giá khởi điểm không áp dụng thuế giá trị gia tăng.

4. Tiền đặt trước: 2.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ đồng).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Từ ngày thông báo đấu giá tài sản đến hết ngày 11/03/2020 tại trụ sở VAMC/VAMC – Chi nhánh TP.HCM.

6. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đấu giá tài sản đến hết ngày 11/03/2020 tại trụ sở VAMC.

7. Thời gian tham khảo, xem hồ sơ khoản nợ: Từ ngày 06/03/2020 đến ngày 10/03/2020 tại trụ sở VAMC/VAMC – Chi nhánh TP.HCM.

8. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 10/03/2020 cho đến hết 12h00, ngày 12/03/2020.

9. Thời gian tổ chức, địa điểm đấu giá: 10h00, ngày 13/03/2020 tại trụ sở VAMC hoặc VAMC – Chi nhánh TP.HCM. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá, liên hệ VAMC (ngày làm việc) để được hướng dẫn chi tiết. Thông tin liên hệ đầu mối: Nguyễn Mạnh Hà (cán bộ Ban Đấu giá tài sản). Điện thoại: 0917.393686; Email: nguyen.manhha@sbvamc.vn.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư