Ngày 13/2/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Thành Đạt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 13/2/2023 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sóc Sơn ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Thành Đạt

Địa chỉ: ${orgAddress}

Số điện thoại:

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sóc Sơn

Địa chỉ: ${ownerAddress}

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với thửa đất số 6, tờ bản đồ số 02, có diện tích theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: AC542525 là 87m2, tại địa chỉ: Phố chợ, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã được Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất ngày 14/6/2005 cho ông Nguyễn Mai Quang. Đặc điểm chi tiết của tài sản gắn liền trên đất căn cứ theo Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 31 tháng 05 năm 2022, tại thực địa thửa đất số 6, tờ bản đồ số 02 tại đỉa chỉ: Phố Chợ, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

01

tại địa chỉ: Phố chợ, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

2,776,980,799

500,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 08/02/2023

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 10/02/2023

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 11/01/2023 - 17:00 10/02/2023

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Theo quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016. Quý khánh hàng có nhu cầu mua tài sản trên mời liên hệ tại: Công ty Đấu Giá Hợp Danh Thành Đạt. để tham khảo, đăng ký và nộp hồ sơ đấu giá . Điện thoại: 0916 038 538 (Trong giờ hành chính ).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:30 13/02/2023

Địa điểm: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sóc Sơn. Địa chỉ: Lương Châu, xã Tiên Dược, Huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

Chuyên đề