(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo đấu giá tài sản vào ngày 13/9/2021 do Ban Quản lý các công trình công cộng huyện Minh Hóa ủy quyền như sau:

Cho thuê 29 ô lô, ki ốt tại khu vực chợ mới của chợ Quy Đạt, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình

Ban Quản lý các công trình công cộng huyện Minh Hóa

Ngày 13/9/2021, đấu giá cho thuê 29 ô lô, ki ốt tại chợ Quy Đạt, tỉnh Quảng Bình ảnh 1
Ngày 13/9/2021, đấu giá cho thuê 29 ô lô, ki ốt tại chợ Quy Đạt, tỉnh Quảng Bình ảnh 2
Ngày 13/9/2021, đấu giá cho thuê 29 ô lô, ki ốt tại chợ Quy Đạt, tỉnh Quảng Bình ảnh 3
Ngày 13/9/2021, đấu giá cho thuê 29 ô lô, ki ốt tại chợ Quy Đạt, tỉnh Quảng Bình ảnh 4
Ngày 13/9/2021, đấu giá cho thuê 29 ô lô, ki ốt tại chợ Quy Đạt, tỉnh Quảng Bình ảnh 5