(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Việt Bắc thông báo đấu giá tài sản vào ngày 13/8/2021 do Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên ủy quyền như sau:
Ngày 13/8/2021, đấu giá kinh doanh dịch vụ bơi tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

Bể bơi cho thuê để kinh doanh dịch vụ bơi của Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên. (Kích thước bể: chiều dài 50m, chiều rộng 25m, chiều sâu từ 1,2m đến 1,8m) (chi tiết như thông báo đính kèm).

Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

Ngày 13/8/2021, đấu giá kinh doanh dịch vụ bơi tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên ảnh 1
Ngày 13/8/2021, đấu giá kinh doanh dịch vụ bơi tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên ảnh 2
Ngày 13/8/2021, đấu giá kinh doanh dịch vụ bơi tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên ảnh 3
Ngày 13/8/2021, đấu giá kinh doanh dịch vụ bơi tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên ảnh 4
Ngày 13/8/2021, đấu giá kinh doanh dịch vụ bơi tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên ảnh 5