(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 13/8/2021 do Công ty CP Licogi 10 ủy quyền như sau:
Ngày 13/8/2021, đấu giá 2 xe ô tô tại TP.HCM ảnh 1