(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 13/7/2021 do Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội ủy quyền như sau:
Ngày 13/7/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ ảnh 1