(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum thông báo đấu giá tài sản vào ngày 13/6/2022 do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh Đắk Glei ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum

Địa chỉ: 444 Trần Phú, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

Số điện thoại: 02603850789

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh Đắk Glei

Địa chỉ: Thôn 16/5 thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 13/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 00:00 08/06/2022

Kết thúc: Kết thúc: 23:59 10/06/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 13/05/2022 - 17:00 10/06/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng có nhu cầu mua tài sản đăng ký tại Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum, địa chỉ: 444 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản: Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai KonTum. Số tài khoản: 0761 002378899 Tại ngân hàng: Vietcombank tỉnh Kon Tum. Hoặc số tài khoản: 110600200444 - Tại ngân hàng Vietinbank Kon Tum

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:30 13/06/2022

Địa điểm: Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum - Số 444 Trần Phú, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Ngày 13/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum ảnh 2
Ngày 13/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum ảnh 3
Ngày 13/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum ảnh 4
Ngày 13/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum ảnh 5
Ngày 13/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum ảnh 6
Ngày 13/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum ảnh 7
Ngày 13/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum ảnh 8
Ngày 13/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum ảnh 9
Ngày 13/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum ảnh 10