(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 13/5/2021 do Cục Quản lý thị trường TPHCM ủy quyền như sau:
Ngày 13/5/2021, đấu giá hàng hóa tịch thu tại TP.HCM ảnh 1