(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tỉnh Khánh Hòa thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 13/5/2020 do Cục quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản Trung tâm Dịch vụ đấu giá tỉnh Khánh Hòa. Địa chỉ: Số 77 đường 23/10, phường Phương Sơn, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

2. Người có tài sản đấu giá: Cục quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa. Địa chỉ: Số 07 đường Trần Văn Ơn, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

3. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm:

3.1. Tài sản đấu giá:

- Tài sản 1: Nhíp cắt móng tay và bài lá (tứ sắc). Giá khởi điểm: 11.888.000 đồng (Bằng chữ: Mười một triệu, tám trăm tám mươi tám ngàn đồng).

(Có Bảng kê chi tiết tài sản đấu giá kèm theo)

- Tài sản 2: Đùm xe máy, cục nguồn, loa, microphone và khóa tay gạt. Giá khởi điểm: 38.025.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tám triệu, không trăm hai mươi lăm ngàn đồng đồng). (Có Bảng kê chi tiết tài sản đấu giá kèm theo)

3.2 Giá khởi điểm không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Tài sản được bán theo hiện trạng và bàn giao tại nơi có tài sản. Người mua được tài sản phải chịu chi phí vận chuyển, các chi phí liên quan và chịu các khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định (nếu có).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 07/5/2020 đến ngày 08/5/2020 (trong giờ hành chính), tại nơi có tài sản đấu giá, cụ thể:

- Đội Quản lý thị trường Số 2: Số 02 Nguyễn Huệ, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

- Đội Quản lý thị trường Số 4: Số 59 Lê Đại Hành, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 07/5/2020 đến 16 giờ 00 ngày 11/5/2020 (trong giờ hành chính), tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

7.1. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Trong thời hạn mà Trung tâm đã thông báo, người tham gia đấu giá phải mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định.

7.2. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 07/5/2020 đến 16 giờ 00 phút ngày 11/5/2020 (trong giờ hành chính), tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa. 

Ngày 13/5/2020, đấu giá hàng hóa tịch thu tại tỉnh Khánh Hòa ảnh 1

7.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 08/5/2020, 11/5/2020 và 12/5/2020. Trung tâm chỉ thu tiền đặt trước của người tham gia đấu giá trong thời hạn đã thông báo, trừ trường hợp người tham gia đấu giá tự nguyện nộp trước thời gian đã thông báo. Số tiền đặt trước phải được xác định có trong tài khoản của Trung tâm, hạn chót đến ngày 12/5/2020.

7.4. Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước theo 02 cách sau:

+) Cách 01: bằng tiền mặt

+) Cách 02: chuyển khoản

Tên tài khoản: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa.

Số tài khoản: 4700211.000135 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Khánh Hòa.

7.5. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm có:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm);

+ CMND/căn cước công dân hoặc Hộ chiếu của người đăng ký; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép kinh doanh hoặc quyết định thành lập (đối với cơ quan, tổ chức) (nộp bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);

+ Giấy ủy quyền có xác nhận của người hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật (nếu có).

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ 00 phút, ngày 13/5/2020 tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa.

9. Phương thức đấu giá, hình thức đấu giá:

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

10. Những thông tin cần thiết khác:

Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước của người tham gia đấu giá được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Số tiền trúng đấu giá còn lại phải được thanh toán trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày ký kết Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hoà – 77 đường 23 tháng 10, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. Điện thoại (0258) 3829213./.

Ngày 13/5/2020, đấu giá hàng hóa tịch thu tại tỉnh Khánh Hòa ảnh 2
Ngày 13/5/2020, đấu giá hàng hóa tịch thu tại tỉnh Khánh Hòa ảnh 3