(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 13/2/2020 do Chi cục thi hành án dân sự thành phố Lào Cai ủy quyền như sau:
Ngày 13/2/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai ảnh 1
Ngày 13/2/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai ảnh 2