(BĐT) - Công ty đấu giá Hợp danh Điện Biên thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 13/12/2019 do Công ty đấu giá Hợp danh Điện Biên ủy quyền như sau:

1) Tên tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Điện Biên.

Địa chỉ: Tổ 5, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

2) Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Quản lý đất đai huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên.

Địa chỉ: Tổ dân phố Thắng Lợi 2, thi trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên.

3) Tên tài sản: Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất tại thửa đất số 37, tờ bản đồ số 13, tổ dân phố Đồng Tâm và thửa đất số 80,81,82, tờ bản đồ số 22, tổ dân phố Thắng Lợi 2, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, tinh Điện Biên.

4) Nơi có tài sản đấu giá: Tổ dân phố Đồng Tâm và tổ dân phố Thắng Lợi 2, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, tinh Điện Biên

5) Giá khởi điểm, diện tích của tài sản đấu giá.

- Giá khởi điểm (04 thửa đất): 1.087.648.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ không trăm tám mươi bảy triệu sáu trăm bốn mươi tám nghìn đồng chẵn

- Diện tích (04thửa đất ): 476,6 m2

6) Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 28/11/2019 đến ngày 12/12/2019 tại thực địa thửa đất đấu giá thuộc địa bàn tổ dân phố Đồng Tâm và tổ dân phố Thắng Lợi 2, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ (phát hành hồ sơ) cho người tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ (nộp hồ sơ) đăng ký tham gia đấu giá:

+ Từ 08 giờ ngày 28/11/2019 đến 17 giờ ngày 09/12/2019 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Điện Biên

+ Từ 14 giờ ngày 10/12/2019 đến 11 giờ ngày 12/12/2019 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Quản lý đất đai huyện Tủa Chùa.

+ Tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ/ thửa đất.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 10/12/2019 đến 11 giờ ngày 12/12/2019 và nộp vào tài khoản số 36010000466226 Tại Ngân hàng BIDV tỉnh Điện Biên; Chủ tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Điện Biên.

+ Tiền đặt trước tham gia đấu giá: Đối với thửa đất số 37 là: 90.000.000 đồng và các thửa đất 80, 81, 82 là: 40.000.000 đồng

+ Nộp giấy nộp tiền đặt trước (bản chính): từ ngày 10/12/2019 đến 11 giờ ngày 12/12/2019 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Quản lý đất đai huyện Tủa Chùa.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá không bị cấm theo quy định khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản và nộp hồ sơ tham gia đấu giá trong thời gian quy định

7) Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút ngày 13 tháng 12 năm 2019 tại: Nhà văn hóa huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên

Địa chỉ: Tổ dân phố Đồng Tâm, thị trấn Tủa Chùa, H. Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên.

Chi tiết xin liên hệ:

- Công ty Đấu giá Hợp danh Điện Biên. ĐT: 0215 3827 868

- Trung tâm Quản lý đất đai huyện Tủa Chùa. ĐT: 0215 3845 956Pháty 25 và 28/11/2

DANH SÁCH CÁC THỬA ĐẤT ĐẤU GIÁ

Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất tại Tổ dân phố Đồng Tâm

và tổ dân phố Thắng Lợi 2, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, tinh Điện Biên

Stt

Loại đất

Thửa đất

Tờ bản đồ

Vị trí

Diện tích

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Tiền hồ sơ (đồng)

1

ODT

37

13

TDP Đồng Tâm,TT. Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa

105,5

464.200.000

90.000.000

200.000

2

ODT

80

22

TDP Thắng Lợi 2, TT. Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa

120,7

202.776.000

40.000.000

200.000

3

ODT

81

22

TDP Thắng Lợi 2, TT. Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa

123,7

207.816.000

40.000.000

200.000

4

ODT

82

22

TDP Thắng Lợi 2, TT. Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa

126,7

212.856.000

40.000.000

200.000

Tổng cộng

476,6

1.087.648.000

210.000.000

800.000