(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa thông báo đấu giá tài sản vào ngày 13/11/2021 do UBND thành phố Thanh Hóa ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất Khu đất xây dựng Trường tiểu học tại phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa (MBQH phê duyệt kèm theo Quyết định số 8018/QĐ-UBND ngày 18/10/2013 của UBND thành phố Thanh Hóa).

UBND thành phố Thanh Hóa

Ngày 13/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa ảnh 1
Ngày 13/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa ảnh 2
Ngày 13/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa ảnh 3