(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Miền Trung thông báo đấu giá tài sản vào ngày 13/11/2021 do Uỷ ban nhân dân xã Triệu An, huyện Triệu Phong, Quảng Trị ủy quyền như sau:

Cho thuê quyền sử dụng 25 ki ốt, lô quầy trong thời hạn 5 năm với tổng diện tích 141,6m2 tại chợ Hà Tây, xã Triệu An, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Tổng giá khởi điểm của ki ốt, lô quầy là 99.810.000 đồng (Chín mươi chín triệu, tám trăm mười nghìn đồng chẵn.). Sơ đồ, diện tích, giá khởi điểm từng lô chi tiết kèm.

Uỷ ban nhân dân xã Triệu An, huyện Triệu Phong, Quảng Trị.

Ngày 13/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 25 ki ốt, lô quầy tại chợ Hà Tây, tỉnh Quảng Trị ảnh 1
Ngày 13/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 25 ki ốt, lô quầy tại chợ Hà Tây, tỉnh Quảng Trị ảnh 2
Ngày 13/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 25 ki ốt, lô quầy tại chợ Hà Tây, tỉnh Quảng Trị ảnh 3
Ngày 13/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 25 ki ốt, lô quầy tại chợ Hà Tây, tỉnh Quảng Trị ảnh 4
Ngày 13/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 25 ki ốt, lô quầy tại chợ Hà Tây, tỉnh Quảng Trị ảnh 5
Ngày 13/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 25 ki ốt, lô quầy tại chợ Hà Tây, tỉnh Quảng Trị ảnh 6
Ngày 13/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 25 ki ốt, lô quầy tại chợ Hà Tây, tỉnh Quảng Trị ảnh 7