(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 13/10/2021 do bà Vũ Thị Huyền Nga ủy quyền như sau:
Ngày 13/10/2021, đấu giá 2.572.500 cổ phần Công ty CP Quản lý Quỹ đầu tư Parcific Bridge ảnh 1