Ngày 12/5/2022, đấu giá tài sản và khoản nợ tại Quận 10, TP.HCM

(BĐT) - SacomBank Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Cầu Group thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/5/2022 như sau:
Ngày 12/5/2022, đấu giá tài sản và khoản nợ tại Quận 10, TP.HCM ảnh 1

Chuyên đề

Kết nối đầu tư