(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/8/2021 do Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên ủy quyền như sau:

Tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu

Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên

Ngày 12/8/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính tại tỉnh Phú Yên ảnh 1
Ngày 12/8/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính tại tỉnh Phú Yên ảnh 2
Ngày 12/8/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính tại tỉnh Phú Yên ảnh 3
Ngày 12/8/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính tại tỉnh Phú Yên ảnh 4
Ngày 12/8/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính tại tỉnh Phú Yên ảnh 5
Ngày 12/8/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính tại tỉnh Phú Yên ảnh 6
Ngày 12/8/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính tại tỉnh Phú Yên ảnh 7
Ngày 12/8/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính tại tỉnh Phú Yên ảnh 8
Ngày 12/8/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính tại tỉnh Phú Yên ảnh 9
Ngày 12/8/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính tại tỉnh Phú Yên ảnh 10
Ngày 12/8/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính tại tỉnh Phú Yên ảnh 11
Ngày 12/8/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính tại tỉnh Phú Yên ảnh 12