(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/8/2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Văn Quan ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất thuê để xây dựng khu giới thiệu sản phẩm hàng nông sản, kết hợp điểm dừng nghỉ tham quan Đèo Lùng Pa tại xã Điềm He, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Văn Quan

Ngày 12/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn ảnh 1
Ngày 12/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn ảnh 2
Ngày 12/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn ảnh 3
Ngày 12/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn ảnh 4
Ngày 12/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn ảnh 5
Ngày 12/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn ảnh 6