(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Kinh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/8/2021 do UBND huyện Quảng Xương ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất gồm 49 lô đất thuộc thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương

Ngày 12/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 49 lô đất tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa ảnh 1
Ngày 12/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 49 lô đất tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa ảnh 2
Ngày 12/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 49 lô đất tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa ảnh 3
Ngày 12/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 49 lô đất tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa ảnh 4
Ngày 12/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 49 lô đất tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa ảnh 5