(BĐT) - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo bán đấu giá 5.000.000 cổ phần Công ty CP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành vào ngày 12/7/2021 như sau:

Tên doanh nghiệp đấu giá: CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành

Địa chỉ: Số 107 đường 2A, Khu 5, ấp Bình Tả 1, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh các sản phẩm nhựa

Vốn điều lệ: 150.000.000.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 11.000 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 5.000.000 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 5.000.000 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 15/06/2021 đến 15h30 ngày 05/07/2021

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 08/07/2021

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 09h00 ngày 12/07/2021

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 13/07/2021 đến ngày 22/07/2021

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 13/07/2021 đến ngày 16/07/2021