(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/6/2021 như sau:
Ngày 12/6/2021, đấu giá tàu cá vỏ thép tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1