(BĐT) - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng công ty TNHH MTV Lương thực Lương Yên vào ngày 12/4/2021 như sau:
Ngày 12/4/2021, đấu giá 3.544.506 cổ phần Công ty TNHH MTV Lương thực Lương Yên ảnh 1