(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 12/4/2019 do Hạt kiểm lâm huyện Ba Bể – Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn ủy quyền như sau:
Ngày 12/4/2019, đấu giá tài sản vi phạm tịch thu sung quỹ bị tại tỉnh Bắc Kạn ảnh 1
Ngày 12/4/2019, đấu giá tài sản vi phạm tịch thu sung quỹ bị tại tỉnh Bắc Kạn ảnh 2