(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Minh Thắng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/3/2021 do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tiểu Cần ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 04/2021/HĐĐG - MT ngày 17/02/2021 ký giữa Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Thắng với Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tiểu Cần.

Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Thắng – Địa chỉ: 151/61A Trần Hoàng Na, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tiểu Cần – Khóm 4, thị trấn Tiểu Cần, Huyện Tiểu Cần, Trà Vinh.

Tên tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất giao đất có thu tiền sử dụng đất thuộc các khu chợ Sóc Cầu, Chợ Hùng Hòa, xã Hùng Hòa và Chợ Cây Ổi, xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh, cụ thể:

* Tài sản thứ nhất: Quyền sử dụng đất đối với 75 lô (nền) khu đất chợ Sóc Cầu, xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

- Tổng diện tích: 6.442,5 m2;

- Mục đích sử dụng: đất ở nông thôn;

- Hình thức sử dụng: giao đất có thu tiền sử dụng đất;

- Thời hạn sử dụng đất: lâu dài;

- Tổng giá khởi điểm: 4.309.653.900 đồng (Bốn tỷ, ba trăm lẻ chín triệu, sáu trăm năm mươi ba ngàn, chín trăm đồng).

(Chi tiết từng Lô/Nền và giá khởi điểm từng Lô/nền có danh sách đính kèm)

* Tài sản thứ hai: Quyền sử dụng đất đối với 37 lô (nền) khu đất chợ Cây Ổi, xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

- Tổng diện tích: 3.107,7 m2;

- Mục đích sử dụng: đất ở nông thôn;

- Hình thức sử dụng: giao đất có thu tiền sử dụng đất;

- Thời hạn sử dụng đất: lâu dài;

- Tổng giá khởi điểm: 1.578.711.600 đồng (Một tỷ, năm trăm bảy mươi tám triệu, bảy trăm mười một ngàn, sáu trăm đồng)

(Chi tiết từng Lô/Nền và giá khởi điểm từng Lô/nền có danh sách đính kèm)

* Tài sản thứ ba: Quyền sử dụng đất đối với 07 lô (nền) khu đất chợ Hùng Hòa, xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

- Tổng diện tích: 679,5 m2;

- Mục đích sử dụng: đất ở nông thôn;

- Hình thức sử dụng: giao đất có thu tiền sử dụng đất;

- Thời hạn sử dụng đất: lâu dài;

- Tổng giá khởi điểm 963.558.800 đồng (Chín trăm sáu mươi ba triệu, năm trăm năm mươi tám ngàn, tám trăm đồng).

(Chi tiết từng Lô/Nền và giá khởi điểm từng Lô/nền có danh sách đính kèm)

Tổng giá khởi điểm của ba tài sản: 6.851.924.300 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, tám trăm năm mươi mốt triệu, chín trăm hai mươi bốn ngàn, ba trăm đồng).

Giá khởi điểm từng thửa đất chưa bao gồm phí, lệ phí thực hiện lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/01 bộ hồ sơ/Nền.

Tiền đặt trước: 10% so với giá khởi điểm/nền.

Thời gian xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết cho đến hết ngày 09/03/2021, tại nơi có tài sản đấu giá, nơi tọa lạc tài sản.

Thời gian bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết cho đến hết 15 giờ ngày 09/03/2021; Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Thắng. Địa chỉ: 151/61A Trần Hoàng Na, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ;

- Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tiểu Cần. Địa chỉ: Khóm 4, Thị trấn Tiểu Cần, Huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 09/03/2021 đến ngày 11/03/2021. (Giờ hành chính); Tiền đặt trước được nộp vào tài khoản số 106000503372 của Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Thắng mở tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam – Chi nhánh Tây Đô.

Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 09 giờ 00 phút ngày 12/03/2021 tại Hội trường Hội đồng nhân dân huyện Tiểu Cần. Địa chỉ: Khóm 4, Thị trấn Tiểu Cần, Huyện Tiểu Cần, Trà Vinh.

Điều kiện và cách thức tham gia đấu giá:

- Khách hàng tham gia đấu giá phải thực hiện đúng theo Điều 38 của Luật đấu giá tài sản năm 2016;

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch khi trúng đấu giá.

- Nộp tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá theo quy định của Quy chế.

Người được tổ chức uỷ quyền tham gia đấu giá phải có giấy uỷ quyền bằng văn bản gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch trước khi vào tổ chức đấu giá và phải mang giấy chứng minh nhân dân kèm theo bản chính để đối chiếu.

Mỗi hộ gia đình chỉ được 01 (một) cá nhân tham gia đấu giá; mỗi tổ chức chỉ được 01 đơn vị tham gia đấu giá; có 02 (hai) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng Công ty thì chỉ được 01 doanh nghiệp tham gia đấu giá.

Tổng Công ty với Công ty thành viên, Công ty mẹ và Công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được 01 doanh nghiệp tham gia đấu giá.

Khách hàng tham gia đấu giá khi dẫn người thân theo cùng tham dự đấu giá phải khai báo với đơn vị tổ chức bán đấu giá, phải suất trình giấy chứng minh nhân dân và được sự đồng ý của Phòng Tài chính – Kế hoạch mới được vào dự.

Đối với cá nhân nộp bản sao CMND; Sổ hộ khẩu (Sao y công chứng); Đối với tổ chức: Giấy phép kinh doanh, CMND của người đại diện theo pháp luật (Sao y công chứng).

Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu xem, đăng ký mua tài sản xin liên hệ trực tiếp tại Văn phòng Công ty – Số điện thoại: 0292 375 9999 hoặc Phòng Tài Chính – Kế hoạch huyện Tiểu Cần để biết thêm chi tiết.