(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 12/2/2020 do Công an huyện Tiền Hải ủy quyền như sau:

1. Đơn vị tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình. Số 06, phố Hai Bà Trưng, Thành phố Thái Bình - Điện thoại: 02273.743.199.

2. Tài sản đấu giá: Tài sản tịch thu sung công quỹ có trong Quyết định số 108/QĐ-XPVPHC ngày 02/10/2018 của Công an huyện Tiền Hải về việc tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

+ Tài sản đấu giá: 

STT

TÊN HÀNG

ĐẶC ĐIỂM

SỐ LƯỢNG

1

Giấy giáp

Loại giấy giáp có kích thước 5x25cm

32

2

Gim gỗ

Chất liệu Inox có kích thước 2x5x1cm

17

3

Thước cuộn

Loại thước cuộn kích thước 4x2x4cm

24

4

Keo dán gỗ

Chai hình trụ kích thước 3x10cm. Bên trong chứ dung dịch keo có màu trắng

48

5

Lưỡi cắt sắt

Bằng kim loại có bán kính 7cm

90

6

Lưỡi cắt sắt

Bằng kim loại có bán kính 3cm

325

7

Kìmrút

Chất liệu kim loại có kích thước 3x10x1.5cm

6

8

Dao cắt giấy

Chất liệu kim loại có kích thước 3x5cm

100

9

Bình phun sơn

Chất liệu kim loại có kích thước 5x7x15cm

7

10

Mũi khoan

Chất liệu kim loại hình trụ kích thước 0.5x7cm

20

11

Bình phụ sơn

Chấtliệu kim loại có kích thước 5x5x10cm

4

12

Mũi soi gỗ

Chất liệu kim loại có kích thước 1x2x3cm

20

13

Dây Phun Sơn

Cuộn hình trụ kích thước 10x20cm

3

+ Giá khởi điểm: 1.200.000 đồng (Một triệu hai trăm nghìn đồng chẵn)

(Giá khởi điểm trên và giá trúng đấu giá chưa bao gồm các khoản thuế, phí và lệ phí. Người trúng đấu giá phải chịu các khoản thuế, phí và lệ phí trên).

Giá khởi điểm và giá trúng đấu giá chưa bao gồm các khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định. Người trúng đấu giá phải chịu các khoản thuế, phí, lệ phí trên (nếu có).

3. Thời gian, địa điểm đăng ký, nộp hồ sơ tham gia đấu giá

- Thời gian đăng ký, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 04/02/2020 đến ngày 10/02/2020 (Giờ hành chính các ngày làm việc); theo Điều 53 Luật đấu giá tài sản đấu giá theo thủ tục rút gọn.

- Tiền hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: 50.000đ/hồ sơ (Năm mươi nghìn đồng một bộ hồ sơ) Quy định tại Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.

- Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình – Số 06, phố Hai Bà Trưng thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

4. Thời gian xem tài sản đấu giá: Nơi có tài sản tổ chức cho những người đăng ký tham gia đấu giá xem tài sản từ hồi 14 giờ ngày 10/02/2020. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem hoặc tự xem tµi s¶n thì phải chịu trách nhiệm về chất lượng, tình trạng tµi s¶n khi trúng đấu giá.

5. Thời gian nộp tiền đặt trước:

- Số tiền đặt trước: 240.000đ (Hai trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn)

- Thời gian nộp: Ngày 11/02/2020

- Số tiền đặt trước được nộp tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình

6. Thời gian tổ chức đấu giá tài sản: 14 giờ ngày 12/02/2020

7. Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình.

Địa chỉ: Số 06 phố Hai Bà Trưng, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

8. Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo Quy chế cuộc đấu giá có nhu cầu mua tài sản thì mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình.

9 Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu 01 vòng trực tiếp tại cuộc đấu giá.

10. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

Kính mời các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản đến tham gia đấu giá.

Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình. Địa chỉ: Số 06 phố Hai Bà Trưng, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Điện thoại: 02273.743.199