(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Định thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/12/2020 do Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Bình Định ủy quyền như sau:

(V/v đấu giá quyền cung cấp dịch vụ giữ xe tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Bình Định)

1. Tài sản đấu giá: Quyền cung cấp dịch vụ giữ xe tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Bình Định, trong thời hạn là 02 năm 04 tháng (28 tháng)

2. Giá khởi điểm của tài sản: 3.000.000 đồng/tháng (Ba triệu đồng/tháng); Tổng giá khởi điểm: 3.000.000 đồng/tháng x 28 tháng = 84.000.000 đồng.

3. Thời gian, địa điểm xem thực trạng tài sản, hồ sơ, tài liệu về tài sản đấu giá: Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày mở cuộc đấu giá tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Định hoặc tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – 37 Phan Đình Phùng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, địa điểm đấu giá tài sản và bỏ phiếu trả giá.

- Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 phút ngày 09/12/2020, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Địa chỉ: 37 Phan Đình Phùng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và bỏ phiếu trả giá: Trong giờ hành chính kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 phút ngày 09/12/2020, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Địa chỉ: 37 Phan Đình Phùng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Lúc 09 giờ 30 phút ngày 12/12/2020, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – 37 Phan Đình Phùng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

5. Hình thức, phương thức đấu giá và bước giá:

- Hinh thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp theo quy định tại Điều 43 Luật Đấu giá tài sản năm 2016: Khi đăng ký tham gia đấu giá tất cả người đăng ký tham gia đấu giá được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phát cho mỗi người tham gia đấu giá một tờ phiếu trả giá, hướng dẫn về cách ghi phiếu, thời hạn nộp phiếu trả giá, buổi công bố giá (ngày mở cuộc đấu giá) và các nội dung theo quy định của Quy chế đấu giá tài sản.

+ Tại buổi công bố giá đã trả, tổ chức đấu giá tài sản công bố người có phiếu trả giá cao nhất là người trúng đấu giá mua tài sản. Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất thì ngay tại buổi công bố giá, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Hình thức đấu giá tiếp theo là trực tiếp bằng lời nói.

- Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên.

6. Bước giá: Bước giá là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề. Bước giá: 3.000.000 đồng

7. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Bình Định. Địa chỉ: 107A Thanh Niên, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

8. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân có điều kiện, nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá tài sản trên phải nộp khoản tiền đặt trước 16.000.000 đồng trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ có thỏa thuận khác) và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 150.000 đồng/hồ sơ. Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bình Định số 37 Phan Đình Phùng, TP. Quy Nhơn. ĐT: 0256.3822216 – 3812837.