(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Việt Tín thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 12/12/2019 do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Phú Yên ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất thuộc Khu dân cư phía Đông đường Hùng Vương (từ đường An Dương Vương đến đường Trần Nhân Tông) tại phường 9 và xã Bình Kiến, Tp.Tuy Hòa

I. Tên tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Việt Tín (Công ty). Địa chỉ: 451 Hùng Vương, phường 9, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên. Điện thoại: (0257)3848979; 0914005656;

II. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Phú Yên. Địa chỉ: 73 Phạm Ngọc Thạch, phường 9, Tp.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

III. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá, giá khởi điểm của tài sản đấu giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ: Quyền sử dụng đất tại Khu 3 (ký hiệu B) và Khu 4 (ký hiệu A)thuộc Khu dân cư phía Đông đường Hùng Vương (từ đường An Dương Vương đến đường Trần Nhân Tông) tại phường 9 và xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. 

STT

Tên lô đất

Diện tích/lô (m2)

Loại đất

Giá

khởi điểm/lô (đồng)

Tiền đặt trước/lô (đồng)

Tiền hồ sơ/lô (đồng)

KHU A

1

Lô A24

141,00

ONT

4.300.500.000

431.000.000

500.000

KHU B

1

Lô B23

127,98

ONT

2.917.944.000

292.000.000

500.000

2

Lô B42

131,40

ONT

4.007.700.000

401.000.000

500.000

- Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Thực hiện theo Quyết định số 1913/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của UBND tỉnh Về việc phê duyệt điều chỉnh QHSDĐ đến năm 2020 của thành phố Tuy Hòa; Quyết định số 1926/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của UBND tỉnh Về việc phê duyệt bổ sung danh mục công trình, dự án vào KHSDĐ năm 2018 của cấp huyện (đợt 6).

- Quy hoạch xây dựng: Thực hiện theo Quyết định số 3600/QĐ-UBND ngày 08/8/2018 của UBND thành phố Tuy Hoà V/v Phê duyệt quy hoạch chi tiết phân lô khu dân cư phía Đông dọc đường Hùng Vương (từ đường An Dương Vương đến đường Trần Nhân Tông) tại phường 9 và xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa.

- Hạ tầng kỹ thuật: Đất đã được giải phóng mặt bằng và san nền. Xung quanh khu đất, đường Hùng Vương rộng 42m và đường An Dương Vương rộng 25m đã được đầu tư hoàn chỉnh; các tuyến đường còn lại (bao gồm cả đường quy hoạch N rộng 12m trong nội bộ khu dân cư) đang được đầu tư và dự kiến hoàn thành trong năm 2019.

- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá.

- Thời hạn sử dụng đất: Ổn định lâu dài.

IV. Thời gian, địa điểm công bố giá và đấu giá tài sản: 08h00’ ngày 12 tháng 12 năm 2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Việt Tín số 451 Hùng Vương, P9, Tp.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên..

V. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

VI. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký và hồ sơ hợp lệ khi tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong giờ hành chính ngày 05 và 06 tháng 12 năm 2019 tại Khu dân cư phía Đông đường Hùng Vương (từ đường An Dương Vương đến đường Trần Nhân Tông) tại phường 9 và xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa.

2. Thời gian mua hồ sơ: Trong giờ hành chính từ ngày 18 tháng 11 năm 2019 đến 17h00’ ngày 09 tháng 12 năm 2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Việt Tín số 451 Hùng Vương, phường 9, Tp.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

3. Đối tượng và điều kiện được tham gia đấu giá: Tất cả các hộ gia đình, cá nhân trong nước có nhu cầu sử dụng đất để xây dựng nhà ở, cam kết sử dụng đất theo mục đích và theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, người tham gia đấu giá phải thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 Luật Đất đai năm 2013. Trong một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

4. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tất cả các hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá và phiếu trả giá trong giờ hành chính từ ngày 18 tháng 11 năm 2019 đến 17h00’ ngày 09 tháng 12 năm 2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Việt Tín, địa chỉ: Số 451 Hùng Vương, phường 9, Tp.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên và nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm: Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản theo mẫu quy định của Công ty, bản sao chứng minh nhân dân, hộ khẩu, chứng từ nộp tiền đặt trước.