(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/11/2021 do UBND huyện Tứ Kỳ ủy quyền như sau:
Ngày 12/11/2021, đấu giá vật liệu thu hồi từ tháo dỡ trụ sở tại tỉnh Hải Dương ảnh 1