(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/11/2021 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mang Yang ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 00, tờ bản đồ số trích đo tại làng Đăk Trang, xã Kon Thụp, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mang Yang

Ngày 12/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 12/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai ảnh 2
Ngày 12/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai ảnh 3