(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/11/2021 do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tân Biên tỉnh Tây Ninh ủy quyền như sau:

Tài sản thanh lý lô trang thiết bị văn phòng đã qua sử dụng gồm: máy vi tính, máy photo, máy in, bàn làm việc, cửa sổ, máy lạnh thuộc Văn phòng Huyện ủy Tân Biên và Văn phòng HĐND và UBND huyện Tân Biên.

Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tân Biên tỉnh Tây Ninh

Ngày 12/11/2021, đấu giá lô trang thiết bị văn phòng tại tỉnh Tây Ninh ảnh 1
Ngày 12/11/2021, đấu giá lô trang thiết bị văn phòng tại tỉnh Tây Ninh ảnh 2
Ngày 12/11/2021, đấu giá lô trang thiết bị văn phòng tại tỉnh Tây Ninh ảnh 3