(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Ngô Thống Nhất thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/11/2021 do Viễn thông Cần Thơ ủy quyền như sau:

Cáp đồng viễn thông các loại thanh lý

Viễn thông Cần Thơ

Ngày 12/11/2021, đấu giá cáp đồng viễn thông các loại tại TP. Cần Thơ ảnh 1
Ngày 12/11/2021, đấu giá cáp đồng viễn thông các loại tại TP. Cần Thơ ảnh 2
Ngày 12/11/2021, đấu giá cáp đồng viễn thông các loại tại TP. Cần Thơ ảnh 3