(BĐT) - Hội đồng đấu giá – Công ty Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/11/2021 do VIB ủy quyền như sau:
Ngày 12/11/2021, đấu giá 8 lô thiết bị lưu điện tại Hà Nội ảnh 1