(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/11/2021 do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh ủy quyền như sau:

446m3 cát san lấp

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 12/11/2021, đấu giá 446 m3 cát san lấp tại TP.HCM ảnh 1
Ngày 12/11/2021, đấu giá 446 m3 cát san lấp tại TP.HCM ảnh 2
Ngày 12/11/2021, đấu giá 446 m3 cát san lấp tại TP.HCM ảnh 3
Ngày 12/11/2021, đấu giá 446 m3 cát san lấp tại TP.HCM ảnh 4