(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân quốc tế thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 12/11/2019 do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân quốc tế. Đ/c: Số 191ANguyễn Thị Thập, Trung An, thành Phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

2. Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho. Đ/c: Ấp Hội Gia, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

3. Tài sản đấu giá: QSDĐ diện tích 85,2 m2 (trong đó gồm: 50,0 m2  đất ONT và 35,2 m2 đất CLN ) và cây trồng trên đất. Nơi có tài sản: Ấp 3, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ 30 phút, ngày 12/11/2019 tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân quốc tế.

5. Giá khởi điểm: 173.002.000 đồng. Tiền đặt trước: 10.000.000 đồng (bằng hình thức chuyển khoản).

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ 03/10/2019 đến hết 10 giờ 00, ngày 08/11/2019 (giờ hành chính) tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân quốc tế.

7. Nộp tiền đặt trước và xem tài sản: Từ 09/11 đến hết 16 giờ 00, ngày 11/11/2019 và xem tài sản từ ngày 07/11 đến ngày 08/11/2019.

8. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, xem tài sản, nộp tiền đặt trước theo đúng thời gian địa điểm nêu trên và có đủ điều kiện khác tham gia đấu giá theo quy định của quy chế đấu giá.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên nhiều vòng. Liên hệ: 02733.976.969.