(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 12/10/2020 do Phòng cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Đà Nẵng ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng - Địa chỉ: Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản: Phòng cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Đà Nẵng, địa chỉ: 47 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

3. Tên tài sản đấu giá:

- Tài sản 01: Lô tài sản tịch thu 570 (năm trăm bảy mươi) chai rượu nhập lậu các loại chưa qua sử dụng gồm: 342 chai rượu The Macallan 12 Triple Cask, dung tích 700ml/chai; 228 chai rượu The Glenlivet Triple Cask, dung tích 1000ml/chai. Giá khởi điểm: 410.400.000 đồng (Bốn trăm mười triệu, bốn trăm ngàn đồng).

- Tài sản 02: Lô tài sản tịch thu 612 (sáu trăm mười hai) chai rượu nhập lậu các loại chưa qua sử dụng gồm: 26 chai rượu Chivas 25, dung tích 750ml/chai; 28 chai rượu The Macallan Edition No3, dung tích 750ml/chai; 216 chai rượu The Macallan Quest, dung tích 1000ml/chai; 342 chai rượu Sesantanni Primitivo di manduria, dung tích 750ml/chai. Giá khởi điểm: 681.000.000 đồng (Sáu trăm, tám mươi mốt triệu đồng).

* Đấu giá riêng lẻ từng lô tài sản, giá khởi điểm tài sản trên không có thuế VAT.

4. Xem tài sản tại: Phòng cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Đà Nẵng, địa chỉ: 47 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá tài sản 01: 200.000 đồng/hồ sơ, tài sản 02: 500.000 đồng/hồ sơ

- Tiền đặt trước tài sản 01: 82.000.000 đồng, tài sản 02: 136.000.000 đồng.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết đấu giá tài sản đến trước 16 giờ 00 ngày 09/10/2020, địa điểm xem tài sản tại Phòng cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Đà Nẵng.

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết đấu giá tài sản đến trước 16 giờ 00 ngày 09/10/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng.

8. Thời gian, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết đấu giá đến trước 16 giờ 00 ngày 09/10/2020; Cá nhân có giấy CMND, tổ chức có giấy phép đăng ký kinh doanh; Đến Trung tâm để được hướng dẫn, bán hồ sơ.

9. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Khách hàng nộp tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá.

10. Thời gian, địa điểm kết thúc bỏ phiếu đấu giá vào thùng phiếu: Từ ngày thông báo, niêm yết đấu giá tài sản đến trước 10 giờ 00 ngày 12/10/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 14 giờ 30 ngày 12/10/2020, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng.

12. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; Phương thức trả giá lên.

13. Địa điểm: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng – Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại (0236) 3889627 – 3887678. Website: www.daugia.danang.gov.vn ./.