(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh VN 24 thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 12/10/2020 do Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum ủy quyền như sau:

1. Tên tài sản đấu giá: Công cụ dụng cụ thanh lý bán đấu giá của Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Chi tiết tài sản theo Quyết định số: 820/QĐ-BVĐKT ngày 09/9/2020 về việc phê duyệt giá khởi điểm thanh lý tài sản tổ chức thực hiện bán đấu giá của Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

2. Giá khởi điểm: 8.036.000 đồng (Tám triệu, không trăm ba mươi sáu ngàn đồng)

3. Tiền đặt trước: 1.600.000 đồng (Một triệu, sáu trăm ngàn đồng).

Thời hạn nộp tiền đặt trước: từ ngày 08/10/2020 và hết ngày 09/10/2020 hoặc từ ngày nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo quyết định của người tham gia đấu giá.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, xem tài sản và nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian: Từ ngày 28/9/2020 đến hết 16 giờ 00 phút ngày 09/10/2020.

- Địa điểm: Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum (224 Bà Triệu, Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

- Điện thoại: 0603 862 573)

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đ/bộ

5. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: 9 giờ 30 ngày 12/10/2020.

- Địa điểm: Công ty đấu giá hợp danh VN24

Số 40, đường Lê Hồng Phong, Phường Diên Hồng, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai

6. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

Nộp hồ sơ, phí đấu giá, tiền đặt trước đúng thời hạn và quy định.

7. Hình thức và phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.