(BĐT) -  Công ty Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC) thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 12/10/2020 như sau:

1. Người có tài sản đấu giá và tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC). Địa chỉ: Số 22 Hàng Vôi, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

2. Tài sản đấu giá: Là các khoản nợ xấu của Công ty TNHH Đầu tư Phước Sơn, đã được Công ty Quản lý tài sản mua các khoản nợ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn theo Hợp đồng mua bán nợ số 6779/2018/MBN.VAMC3-SCB ngày 29/12/2018.

3. Giá khởi điểm: 753.112.000.000 đồng (bằng chữ: Bảy trăm năm mươi ba tỷ, một trăm mười hai triệu đồng). Giá khởi điểm không áp dụng thuế giá trị gia tăng.

4. Tiền đặt trước: 150.000.000.000 đồng (bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 22/09/2020 đến hết ngày 08/10/2020.

- Địa điểm bán hồ sơ: Trụ sở của VAMC. Địa chỉ: Số 22 Hàng Vôi, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội và trụ sở chi nhánh Hồ Chi Minh, địa chỉ lầu 6, Tòa nhà Sài Gòn Plaza, số 24 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP.HCM.

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trụ sở của VAMC.

6. Thời gian tham khảo, xem hồ sơ khoản nợ: Từ ngày 05/10/2020 đến hết ngày 07/10/2020, tại trụ sở VAMC.

7. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 07/10/2020 đến 17h00, ngày 09/10/2020.

8. Thời gian tổ chức, địa điểm đấu giá: 14 giờ 00, ngày 12/10/2020 tại trụ sở VAMC. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá, liên hệ VAMC (ngày làm việc) để được hướng dẫn chi tiết. Thông tin liên hệ đầu mối: Mai Thị Cảnh (cán bộ Ban Đấu giá tài sản). Điện thoại: 0912.833.638; Email: mai.canh@sbvamc.vn.