(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/1/2022 do Viễn thông Kom Tum ủy quyền như sau:
Ngày 12/1/2022, đấu giá vật tư hàng hóa thu hồi, máy móc thiết bị tại tỉnh Kom Tum ảnh 1
Ngày 12/1/2022, đấu giá vật tư hàng hóa thu hồi, máy móc thiết bị tại tỉnh Kom Tum ảnh 2