Ngày 11/6/2020, đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước tại tỉnh Quảng Bình

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 11/6/2020 do Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ. Địa chỉ: số 19 Lý Thường Kiệt, P. Đồng Hải, TP.Đồng Hới, T.Quảng Bình.

2. Tổ chức có tài sản đấu giá: Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: số 7, đường Cô Tám, TP.Đồng Hới, T.Quảng Bình.

3. Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Tài sản đấu giá:

- Tài sản: Tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước theo Quyết định số 00016696. Giá khởi điểm: 18.000.000 đồng

Giá khởi điểm các tài sản trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và các khoản chi phí khác theo quy định của pháp luật.

(Bảng kê chi tiết tài sản được niêm yết tại Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ và Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình).

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/hồ sơ đăng ký tham gia.

- Tiền đặt trước: 3.600.000 đồng.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá có đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản; hoàn thiện đầy đủ các thủ tục về hồ sơ và nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá tài sản trong thời hạn quy định; có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, đúng thời hạn.

5. Thời gian, địa điểm thực hiện các thủ tục đấu giá:

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 08/06/2020 đến ngày 09/06/2020 tại Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình.

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 05/06/2020 đến ngày 10/06/2020 tại Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ. Địa chỉ: 19 Lý Thường Kiệt, P.Đồng Hải, TP.Đồng Hới, T.Quảng Bình.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: 08/06/2020 đến 10/06/2020/

- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 8h30’ ngày 11/06/2020 tại 19 Lý Thường Kiệt, TP.Đồng Hới, T.Quảng Bình.

(Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính: từ 8h00’ đến 17h00’ các ngày làm việc).

- Điện thoại: 0969.663.579 hoặc 0989.638.389.

BẢNG KÊ CHI TIẾT
(Kèm theo Thông báo đấu giá tài sản số 16/2020/TB-ĐGTS ngày 04/06/2020)

Chuyên đề