Ngày 11/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/11/2020 do Hội đồng phát triển quỹ đất và giám sát đấu giá quyền sử dụng đất huyện Chư Sê ủy quyền như sau:

1- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Gia Lai.

2- Bên có tài sản đấu giá: Hội đồng phát triển quỹ đất và giám sát đấu giá quyền sử dụng đất huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

3- Tài sản đấu giá: Đấu giá Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất tại Khu dân cư thôn Ia Ring, xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, cụ thể:

Vị trí: Thôn Ia Ring, xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

Diện tích: 32.173m2 (104 lô)

Mục đích sử dụng đất: Đất ở nông thôn.

Hình thức đấu giá: đấu giá trả tiền đất một lần.

Thời hạn sử dụng: Lâu dài

- Tổng giá khởi điểm: 13.629.937.000 đồng (Bằng chữ: Mười ba tỷ sáu trăm hai mươi chín triệu chín trăm ba mươi bảy nghìn đồng)

4- Địa điểm, thời hạn trưng bày tài sản đấu giá: Xem thực tế tại nơi có lô đất từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 30 phút ngày 06/11/2020.

5- Địa điểm, thời hạn tham khảo hồ sơ tài sản đấu giá: Tại trụ sở Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai và tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 30 phút ngày 06/11/2020.

6- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ. Tiền đặt trước tương đương 10% giá khởi điểm, nộp trong vòng 03 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp khách hàng có thoả thuận được nộp trước) vào tài khoản Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Gia Lai số: 07410 1650 2074 tại Ngân hàng TMCP An Bình CN tỉnh Gia Lai (Địa chỉ: 93-95B Đinh Tiên Hoàng, Tp. Pleiku).

7- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 30 phút ngày 06/11/2020 tại trụ sở Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai và tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai;

Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định; Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ cho Trung tâm.

8- Thời gian, địa điểm dự kiến đấu giá: Lúc 08 giờ 00’ ngày 11/11/2020, tại trụ sở Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

9- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá cho đến khi chỉ còn một người trả giá cao nhất.

10- Đối tượng tham gia đấu giá: Bao gồm tất cả các cá nhân, hộ gia đình theo quy định của pháp luật có nhu cầu đấu giá, sử dụng đất đúng mục đích theo phương án được phê duyệt.

11- Nộp tiền trúng đấu giá: Người trúng đấu giá có trách nhiệm nộp tiền trúng đấu giá vào ngân sách trong thời hạn 15 ngày kể từ trúng đấu giá.

Mọi chi tiết liên hệ: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai (tại số 46 - Lê Thánh Tôn, thành phố Pleiku), số điện thoại 02693 826628 hoặc Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Chư Sê.

Lưu ý: Khách hàng đến đăng ký đấu giá phải mang CMND và Sổ hộ khẩu.

Chuyên đề