(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh VAMC thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/8/2022 do Chi cục Thi hành án dân sự Quận 10 ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh VAMC

Địa chỉ: Số 76 (Tầng 5, Tầng 6) Cách Mạng Tháng Tám, Phường Võ Thị Sáu, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại:

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự Quận 10

Địa chỉ: 23 đường Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 384/99/8-8bis (số mới 384/99/16) Lý Thái Tổ, Phường 10, Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy Chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 3274/03 do Ủy ban nhân dân Quận 10, TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 29/12/2003

1

số 384/99/8-8bis (số mới 384/99/16) Lý Thái Tổ, Phường 10, Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh

7,833,137,330

1,566,627,466

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 00:00 08/08/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:00 10/08/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 13/07/2022 - 16:00 08/08/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: số 76 (Tầng 5) Cách Mạng Tháng 8, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh; Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 384/99/8-8bis (số mới 384/99/16) Lý Thái Tổ, Phường 10, Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy Chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 3274/03 do Ủy ban nhân dân Quận 10, TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 29/12/2003.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:00 11/08/2022

Địa điểm: 76 (Tầng 5) Cách Mạng Tháng 8, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM