(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/5/2021 do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Long An ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 04/21/HĐDV-ĐGTS (LA) ngày 15/4/2021 giữa Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

1. Người có tài sản đấu giá: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Long An

Địa chỉ: số 76 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, tỉnh Long An.

2. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam

Trụ sở chính: Số 56 Hiền Vương, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh.

Chi nhánh Long An: 188 Hùng Vương, Phường 6, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

Điện thoại: 0888.164.369 – 0888.154.369

3. Tài sản đấu giá, nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá

a. Tài sản đấu giá

Tài sản 01: Xe ô tô 05 chỗ ngồi, biển số 62P-0279, hiệu TOYOTA COROLLA, số loại AE111;

Tài sản 02: Xe ô tô 12 chỗ ngồi, biển số 62P-0678, hiệu TOYOTA, số loại HIACE-RZH115L-BFMGE;

Tài sản 03: Xe ô tô 07 chỗ ngồi, biển số 62A-002.24, hiệu NISSAN, số loại PATROL.GL;

Tài sản 04: Xe ô tô 05 chỗ ngồi, biển số 62A-002.15, hiệu TOYOTA, số loại COROLLA-GLI;

Tài sản 05: Xe ô tô 05 chỗ ngồi, biển số 62D-0190, hiệu TOYOTA CAMRY, số loại SV10;

Ghi chú: Khách hàng có thể mua 01 (một) hoặc nhiều tài sản cùng lúc.

b. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá

- Nguồn gốc

Tài sản được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Long An đưa ra đấu giá theo Quyết định số 5044/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An về việc điều chuyển, bán xe ô tô dôi dư của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các đơn vị trực thuộc đang quản lý, sử dụng.

- Tình trạng pháp lý: Tài sản được đưa ra đấu giá theo các văn bản pháp lý sau:

+ Quyết định số 5044/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An về việc điều chuyển, bán xe ô tô dôi dư của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các đơn vị trực thuộc đang quản lý, sử dụng;

+ Quyết định số 20/QĐ-SLĐTBXH ngày 03/02/2021 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá tài sản xe ô tô của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

+ Công văn số 1471/STC-QLGCS ngày 30/3/2021 của Sở Tài chính về việc giữ lại chưa đấu giá xe ô tô và chưa điều chuyển xe ôt ô của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;

+ Công văn số 2776/UBND-VHXH ngày 05/4/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An về việc giữ lại chưa đấu giá xe ô tô và chưa điều chuyển xe ô tô của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;

+ Bản thương thảo hợp đồng về việc tư vấn đấu giá xe ô tô của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ngày 05/4/201 giữa Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam;

+ Quyết định số 45/QĐ-SLĐTBXH ngày 07/4/2021 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt giao thầu tư vấn đấu giá xe ô tô của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

4. Đặc điểm tài sản

Tài sản 01: Theo Giấy phép đăng ký xe ô tô số A0002726 được Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Long An cấp ngày 07/01/2019 (đăng ký lần đầu ngày 02/01/1998) và Giấy chứng nhận kiểm định số KD - 2094591 ngày 12/5/2020, tài sản có đặc điểm như sau:

- Loại phương tiện: ô tô con;

- Nhãn hiệu: TOYOTA COROLLA;

- Biển đăng ký: 62P-0279;

- Số loại: AE111;

- Số khung: AE 1110021781;

- Số máy: 4A-M084993;

- Số chỗ ngồi: 05 chỗ ngồi;

- Năm sản xuất: 1997;

- Nước sản xuất: Việt Nam.

Tài sản 02: Theo Giấy phép đăng ký xe ô tô số A0007395 được Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Long An cấp ngày 14/10/2004 (đăng ký lần đầu ngày 07/10/2004) và Giấy chứng nhận kiểm định số KD - 1114257 ngày 12/02/2020, tài sản có đặc điểm như sau:

- Nhãn hiệu: TOYOTA;

- Biển đăng ký: 62P-0678;

- Số loại: HIACE-RZH115L-BFMGE;

- Số khung: RZH1158000033;

- Số máy: 2RZ-3344917;

- Số chỗ ngồi: 12 chỗ ngồi;

- Năm sản xuất: 2004;

- Nước sản xuất: Việt Nam;

- Niên hạn sử dụng: 2024.

Tài sản 03: Theo Giấy phép đăng ký xe ô tô số 007002 được Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Long An cấp tháng 02/2016 (đăng ký lần đầu ngày 01/10/2002) và Giấy chứng nhận kiểm định số KD - 4058817 ngày 21/10/2020, tài sản có đặc điểm như sau:

- Loại phương tiện: ô tô con;

- Nhãn hiệu: NISSAN;

- Biển đăng ký: 62A-002.24;

- Số loại: PATROL.GL;

- Số khung: JN1TBSY61Z0530044;

- Số máy: TB45-055064;

- Số chỗ ngồi: 07 chỗ ngồi;

- Năm sản xuất: 2002;

- Nước sản xuất: Nhật Bản.

Tài sản 04: Theo Giấy phép đăng ký xe ô tô số 011266 được Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Long An cấp ngày 21/11/2016 (đăng ký lần đầu ngày 26/6/2000) và Giấy chứng nhận kiểm định số KD - 5091433 ngày 16/11/2020 tài sản có đặc điểm như sau:

- Loại phương tiện: ô tô con;

- Nhãn hiệu: TOYOTA;

- Biển đăng ký: 62A-002.15;

- Số loại: COROLLA-GLI;

- Số khung: AE1119565826;

- Số máy: 4A-H764142;

- Số chỗ ngồi: 05 chỗ ngồi;

- Năm sản xuất: 2000;

- Nước sản xuất: Việt Nam.

Tài sản 05: Theo Giấy phép đăng ký xe ô tô do Công an Long An cấp ngày 16/10/1992 và Giấy chứng nhận kiểm định số KC 3371358 ngày 29/6/2017, tài sản có đặc điểm như sau:

- Loại phương tiện: ô tô con;

- Nhãn hiệu: TOYOTA CAMRY;

- Biển đăng ký: 62D-0190;

- Số loại: SV10;

- Số khung: SV10-0015964;

- Số máy: 1S-0081651;

- Số chỗ ngồi: 05 chỗ ngồi;

- Năm sản xuất: 1982;

- Nước sản xuất: Nhật Bản.

5. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia của từng tài sản đấu giá:

Ngày 11/5/2021, đấu giá lô xe ô tô tại tỉnh Long An ảnh 1

Giá khởi điểm chưa bao gồm các thuế, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) liên quan thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu tài sản.

6. Thời gian, địa điểm tham khảo, đăng ký, nộp hồ sơ và nộp phiếu trả giá

- Thời gian: từ 08h00 ngày 19/4/2021 đến 11h00 phút ngày 08/5/2021 (trong giờ hành chính, trừ các ngày nghỉ, lễ theo quy định).

- Địa điểm: Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam_chi nhánh Long An, địa chỉ số 188 Hùng Vương, Phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Điện thoại: 0888.154.369 – 0888.164.369

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản: từ 08h00 ngày 26/4/2021 đến 16h30 phút ngày 29/4/2021 (trong giờ hành chính).

Địa điểm xem tài sản: Tại nơi có tài sản.

8. Thời gian nộp tiền đặt trước: các ngày 06/5/2021, ngày 07/5/2021 và ngày 10/5/2021 (trong giờ hành chính).

- Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản vào số tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam:

+ Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam.

+ Số tài khoản: 140.10.00.2133.133 mở tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Sài Gòn.

9. Thời gian công bố giá và tổ chức đấu giá: vào lúc 09h00 ngày 11/5/2021.

10. Địa điểm công bố giá và tổ chức đấu giá: Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam – Chi nhánh Long An. Địa chỉ: Số 188 Hùng Vương, Phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An

11. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính và phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan được tham gia đăng ký, ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016. Nếu khách hàng tham gia đấu giá không cung cấp đầy đủ chứng từ đã nộp tiền đặt trước đúng thời hạn theo quy định các ngày 06/5/2021, ngày 07/5/2021 và ngày 10/5/2021 (trong giờ hành chính) thì sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

12. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

Hình thức đấu giá: Đấu giá kết hợp hai hình thức tại cuộc đấu giá: đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá (không được thấp hơn giá khởi điểm + thêm ít nhất 1 bước giá) (vòng 1) và trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá (từ vòng 2).

Phương thức đấu giá: trả giá lên

Ghi chú: Người mua trúng đấu giá tự liên hệ làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu tài sản, thực hiện các nghĩa vụ tài chính phát sinh liên quan đến việc chuyển nhượng sang tên đối với tài sản mua trúng đấu giá.