(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Dương thông báo đấu giá tài sản do Cục Hải quan tỉnh Bình Dương ủy quyền vào ngày 11/3/2021 như sau:

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Dương - Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương; Địa chỉ: 469 Đại Lộ Bình Dương, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

Địa chỉ: 327 Đại lộ Bình Dương, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tài sản đấu giá: 01 lô hàng hóa tồn đọng kho ngoại quan, kho CFS (Theo danh sách đính kèm).

*Giá khởi điểm: 366.390.000 đồng (Ba trăm, ba mươi sáu triệu, ba trăm chín mươi ngàn đồng).

*Ghi chú: Khách hàng xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá theo đúng nội quy, quy chế của Trung tâm.

- Thời gian bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Từ khi ra thông báo đến 15 giờ 00 phút ngày 08/03/2021.

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ.

- Thời gian đăng ký xem tài sản: Từ ngày 01/03/2021 đến 14 giờ 00 ngày 08/03/2021 tại trụ sở Trung Tâm.

- Thời gian xem tài sản: Ngày 05/03/2021 và ngày 08/03/2021.

- Địa điểm xem tài sản: Tại Kho ngoại quan Kerry, Kho ngoại quan Gemadept, Kho CFS ILT Bình Dương.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút ngày 05/03/2021 đến 15 giờ 00 phút ngày 09/03/2021.(Khách hàng có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước kể từ khi ra thông báo).

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 20% so với giá khởi điểm.

- Thời điểm đấu giá: 09 giờ 30 phút ngày 11/03/2021.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, Tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm DVĐGTS tỉnh Bình Dương trong thời gian quy định.

- Địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Dương - Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương.

- Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Dương - Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương– ĐT: 0274.3859653 (hoặc 0909809898 – Minh).

Ngày 11/3/2021, đấu giá 01 lô hàng hóa tồn đọng tại tỉnh Bình Dương ảnh 1