(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/12/2020 do Trung tâm Y tế huyện Gia Bình ủy quyền như sau:

1. Đơn vị thực hiện đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh; Số 8 đường Phù Đổng Thiên Vương, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Y tế huyện Gia Bình; Số 2 đường Gia Định, trị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

3. Tài sản đấu giá; thời gian thực hiện; địa điểm tài sản và nguồn gốc pháp lý của tài sản đấu giá:

* Tài sản đấu giá: Cho thuê tài sản công để làm dịch vụ nhà thuốc tại Trung tâm Y tế huyện Gia Bình.

* Thời gian thực hiện: 48 tháng.

* Địa điểm tài sản đấu giá: Tại vị trí thực hiện dịch vụ nhà thuốcTrung tâm Y tế huyện Gia Bình.

* Nguồn gốc pháp lý của tài sản: Tài sản của Nhà nước.

- Quyết định số 1470/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt đề án cho thuê tài sản công để làm dịch vụ nhà thuốc tại Trung tâm Y tế huyện Gia Bình;

- Quyết định số 497/QĐ-TTYT ngày 06/11/2020 của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Gia Bình về việc phê duyệt đấu giá; giá khởi điểm và các tiêu chí đấu giá cho thuê tài sản công để làm dịch vụ nhà thuốc tại Trung tâm Y tế huyện Gia Bình.

4. Giá khởi điểm: 10.000.000 đồng/tháng.

Tổng giá khởi điểm: 10.000.000 đồng/tháng x 48 tháng = 480.000.000 đồng.

(Bằng chữ: Bốn trăm tám mươi triệu đồng chẵn).

Giá trên đã bao gồm tiền thuế, phí nộp cho Nhà nước theo quy định.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

* Thời gian: Ngày 03/12/2020 và ngày 04/12/2020 (trong giờ hành chính).

* Địa điểm xem tài sản: Tại vị trí thực hiện dịch vụ nhà thuốcTrung tâm Y tế huyện Gia Bình; Số 2 đường Gia Định, trị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình,tỉnh Bắc Ninh.

Khách hàng tham gia đấu giá liên hệ trực tiếp với Trung tâm để được hướng dẫn xem tài sản.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá và phiếu trả giá:

* Thời gian: Từ ngày 25/11/2020 đến 16h30 ngày 08/12/2020 (trong giờ hành chính).

* Địa điểm: Tại tầng 3, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh; Số 8, đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

7. Tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá:

* Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/01 hồ sơ.

* Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 96.000.000 đồng/01 hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm, phương thức nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:

* Thời gian: Ngày 08/12/2020; Ngày 09/12/2020 và ngày 10/12/2020 (trong giờ hành chính).

Trung tâm chỉ thu tiền đặt trước của người tham gia đấu giá trong thời hạn đã thông báo, trừ trường hợp người tham gia đấu giá tự nguyện nộp trước thời gian đã thông báo. Số tiền đặt trước phải được báo có trong tài khoản của Trung tâm, hạn cuối đến 16h30 phút ngày 10/12/2020.

* Địa điểm, phương thức nộp: Khách hàng tham gia đấu giá nộp bằng tiền mặt vào tài khoản hoặc chuyển khoản vào tài khoản sau:

+ Tên tài khoản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh.

+ Số tài khoản: 25610003679999 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Kinh Bắc; địa chỉ: tầng 1 Tòa nhà Cát Tường New - Lô CC03 đường Lý Thái Tổ, phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

+ Nội dung nộp: Họ và tên người tham gia đấu giá - nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá cho thuê tài sản công để làm dịch vụ nhà thuốc tại TTYT huyện Gia Bình (Tiền đặt trước không phát sinh lãi. Phí kiểm đếm và phí chuyển tiền do khách hàng tự chi trả - nếu có).

9. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá:

* Thời gian: 9h00 ngày 11/12/2020.

* Địa điểm: Tại Hội trường tầng 3, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh; Số 8, đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

10. Đối tượng, điều kiện, tiêu chí và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

* Đối tượng tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.

* Điều kiện tham gia đấu giá:

- Mua hồ sơ tham gia đấu giá;

- Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá theo Thông báo của Trung tâm.

* Tiêu chí tham gia đấu giá: Ngoài các điều kiện tham gia đấu giá theo quy định, cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá còn phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí tham gia đấu giá sau đây: (Có Phụ lục kèm theo).

* Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm theo quy định của Luật Đấu giá và các quy định của pháp luật có liên quan.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, gồm:

- Đơn đề nghị tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm).

- Giấy phép đăng ký kinh doanh ngành Dược, vốn đăng ký kinh doanh từ 200.000.000 đồng trở lên (Bản sao công chứng).

- Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân còn thời hạn sử dụng của người đại diện theo pháp luật (Bản sao công chứng).

- Bằng Đại học Dược; Chứng chỉ hành nghề còn hiệu lực; Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc của người đại diện theo pháp luật (Bản sao công chứng).

- 02 Dược sĩ Trung học trở lên tham gia bán hàng:

+ Các văn bằng chứng chỉ kèm theo: Bằng Trung cấp Dược, chứng chỉ hành nghề còn hiệu lực (Bản sao công chứng).

+ Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân còn thời hạn sử dụng (Bản sao công chứng).

+ Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị trong vòng 03 tháng.

- Đối với liên kết mở nhà thuốc bệnh viện: Có ít nhất 01 hợp đồng đã hoặc đang thực hiện trong thời gian từ năm 2015 cho đến tháng 6/2020 (Bản sao công chứng Hợp đồng và Biên bản thanh lý Hợp đồng trong trường hợp đã thực hiện xong).

- Đối với đơn vị tự thực hiện: Yêu cầu có kinh nghiệm thực hiện Nhà thuốc liên tục từ năm 2018 đến thời điểm tổ chức đấu giá (Kèm theo các loại giấy tờ để chứng minh).

- Bản cam kết tham gia đấu giá bao gồm các nội dung:

+ Chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ tham gia đấu giá.

+ Các nội dung theo tiêu chí đấu giá.

- Giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền cho người khác).

+ Đối với cá nhân: Việc ủy quyền phải bằng văn bản có công chứng của công chứng viên hoặc chứng thực của UBND có thẩm quyền.

+ Đối với tổ chức: Phải có giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật.

- Phiếu trả giá (đã được bỏ vào phong bì đựng phiếu trả giá, dán, ký niêm phong theo chế độ bảo mật);

- Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có).

11. Hình thức đấu giá; Phương thức đấu giá:

* Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

* Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

(Chi tiết tham khảo hồ sơ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh; Số 8, đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, hoặc liên hệ theo số ĐT: 0222 3874 777)./.

Phụ lục: Tiêu chí đấu giá dịch vụ nhà thuốc

(Kèm theo Thông báo đấu giá tài sản số 151/TB-TT ngày 19/11/2020).

Ngày 11/12/2020, đấu giá cho thuê mặt bằng tại Trung tâm Y tế huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh ảnh 1
Ngày 11/12/2020, đấu giá cho thuê mặt bằng tại Trung tâm Y tế huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh ảnh 2
Ngày 11/12/2020, đấu giá cho thuê mặt bằng tại Trung tâm Y tế huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh ảnh 3