(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/11/2021 do Hạt Kiểm Lâm huyên Chư Păh ủy quyền như sau:

Đấu giá tài sản là Phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu, gồm: Phế liệu: 4.200 kg Phương tiện hư hỏng cắt bán phế liệu (01 xe ô tô độ chế)

Hạt Kiểm Lâm huyên Chư Păh

Ngày 11/11/2021, đấu giá tài sản vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 11/11/2021, đấu giá tài sản vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Gia Lai ảnh 2