(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/11/2021 do Công ty TNHH MTV Dệt kim Đông Phương ủy quyền như sau:
Ngày 11/11/2021, đấu giá sắt thép, vải phế liệu, máy móc thiết bị tại tỉnh Long An ảnh 1